Om oss


Vi importerar vin & andra drycker vi älskar från producenter som främst är belägna i Europa. Dryckesbutiken grundades 2016 av Ida Sundqvist och idag är vi ett team vinentusiaster som alla har ett gediget förflutet i restaurangbranschen. Varje kund har unika behov och vi strävar efter att ge alla en så personlig & fin service som möjligt. Vi har kontor i Malmö, Stockholm & Göteborg, men vi reser och arbetar över hela Sverige.

Det är vitalt för oss att enbart samarbeta med producenter som inte bara jobbar hållbart i vineri samt jordar utan även med människor.

Jämställdhet & schyssta villkor

ACT – Viner som uppmuntrar till förändring!

Vårt ACT-initiativ är en serie viner där vi skänker en del av försäljningen till organisationer som jobbar för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

När du ser ovanstående ACT-logga på baksidesetiketten betyder det att 2% av intäckterna doneras.


Varför ACT?

Alla människor förtjänar att bli behandlade lika, med samma fundamentala skydd och rättigheter.
Tyvärrr är det långt ifrån sanningen idag. Den ökade segregationen och djupt manifesterade strukturella diskrimineringen i vårt samhälle är djupt oroande.

Vi ser det som vår skyldighet att stå upp för det goda krafterna och att på något sätt agera. Genom att belysa den obalanserade fördelningen av makt i samhället (på vårt sätt) hoppas vi kunna bidra med ökad medvetenhet.

Vi vill se ökad tolerans, kunskap, kärlek och medlidande.

Vi stöttar Hela Malmö 2023-2024

”Föreningen har som ändamål att verka för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.”

Hela Malmö grundades 2004 i Nydala, Malmö, ett så kallat socioekonomiskt utsatt område. Centralt i deras arbete är att opinionsbilda, sprida kunskap om människors levnadsvillkor och att belysa orättvisa maktförhållanden i samhället. Deras verksamhet utgår från ett rättighetsperspektiv: alla människor har rätt till likvärdiga förutsättningar och livsvillkor, och det är samhällets uppgift att skapa dessa för att individen ska kunna leva ett gott och värdigt liv.

Genom direkta och praktiska insatser vill Hela Malmö underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper, ”hela” det som är skadat. Människors grundläggande behov behöver vara tillgodosedda och att de måste känna att det kan påverka sina liv och sin närmiljö. Hela Malmö är således en behovsdriven organisation som kretsar kring tron på människans inneboende kraft och förmåga att förändra världen. The perfekta exemplet på detta är Nydala i Malmö där organisationen bedriver sin verksamhet, ett så kallat socialt utsatt område. Det var här som Hela Malmö grundades genom att återetablera en social infrastruktur tillsammans med de boende i området. Detta visade sig vara en direkt framgång då man redan efter ett år kunde se (via kommunens statistik) att tryggheten i området ökade med 8%, med marginal bäst utav alla de kommunalt ägda bostadsområdena i Malmö. Denna metod går nu under namnet Nydalamodellen.

www.helamalmo.com­­­

Organisationer vi stöttat tidigare: