Act

ACT – Viner som uppmuntrar till förändring!

Vårt ACT-initiativ är en serie viner där vi skänker en del av försäljningen till organisationer som jobbar för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

När du ser ovanstående ACT-logga på baksidesetiketten betyder det att 2% av intäckterna doneras.

Vi stöttar Hela Malmö 2023-2024

”Föreningen har som ändamål att verka för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.”

Hela Malmö grundades 2004 i Nydala, Malmö, ett så kallat socioekonomiskt utsatt område. Centralt i deras arbete är att opinionsbilda, sprida kunskap om människors levnadsvillkor och att belysa orättvisa maktförhållanden i samhället. Deras verksamhet utgår från ett rättighetsperspektiv: alla människor har rätt till likvärdiga förutsättningar och livsvillkor, och det är samhällets uppgift att skapa dessa för att individen ska kunna leva ett gott och värdigt liv.

Genom direkta och praktiska insatser vill Hela Malmö underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper, ”hela” det som är skadat. Människors grundläggande behov behöver vara tillgodosedda och att de måste känna att det kan påverka sina liv och sin närmiljö. Hela Malmö är således en behovsdriven organisation som kretsar kring tron på människans inneboende kraft och förmåga att förändra världen. The perfekta exemplet på detta är Nydala i Malmö där organisationen bedriver sin verksamhet, ett så kallat socialt utsatt område. Det var här som Hela Malmö grundades genom att återetablera en social infrastruktur tillsammans med de boende i området. Detta visade sig vara en direkt framgång då man redan efter ett år kunde se (via kommunens statistik) att tryggheten i området ökade med 8%, med marginal bäst utav alla de kommunalt ägda bostadsområdena i Malmö. Denna metod går nu under namnet Nydalamodellen.

www.helamalmo.com­­­

Organisationer vi stöttat tidigare: